Merendree

Merendree

Parel van de Oude Kalevalei

38° koorts

Verkiezingskoorts wel te verstaan!

Vorige donderdag 29/9/2012 had het derde en vooralsnog laatste politieke debat plaats in het O.C “Ter Kale” te Landegem. Organisatoren Gezinsbond en Davidsfonds wisten volgende koortsige kandidaten te strikken: John Caron (Nieuw Nevele), Johan Cornelis (CD&V), Mia Pynaert (SP.a), Olaf Evrard (Vlaams Belang), Eddy Bertin (N-VA) en Sofie D’Hondt (OpenVLD). Het debat werd geleid door journalist Olivier Scheir. Zoals eerder in de “Appel van Verleiding” lichtten de partijen elk gedurende 10 minuten  hun programma toe aan het massaal aanwezige publiek. Vervolgens beperkte de moderator zich tot het voorlezen van de schriftelijk gestelde vragen. Nogal sneu als je het ons vraagt want dat zette een domper op de potentiële dynamiek tussen publiek en panel die zo’n debat kan teweeg brengen. Nochtans werden met veel brio meningen verkondigd over o.a. de communicatie met de burger: N-VA liet noteren dat het gemeentebestuur verantwoordelijkheid moet opnemen en dat de burger zich eigenlijk niet veel te moeien heeft (sic!). Over verkeersveiligheid: N-VA liet ronkend noteren dat hun webstek hierover  1300 tips opleverde. Over veiligheid hoorden we dat Vlaams Belang, CD&V en N-VA het idee van spiedende camera’s aan het station en op- en afrit van de snelweg wel genegen zijn ( het kost “slechts” 10000 euro, mensen)  maar een vraag over hoe dat te rijmen valt met de privacy van de burger, werd niet beantwoord. Enkele spitse opmerkingen over het onderbemande politiekorps  deed OpenVLD uitgelaten  kirren dat ze “meer blauw op straat” wel zag zitten…(algemeen gelach in de zaal). Over het milieu: de windmolenkwestie zorgde voor enige animo: Vlaams Belang wil ze niet omwille van de geluidsoverlast: wij vermoeden dat het geluid van de ronddraaiende wieken hen ijselijk in de oren klinkt (“Youssouf…Youssouf…”) , de rest wil ze wel maar op een andere plaats: langs de snelweg, op een nieuw bedrijventerrein, in het veld… en er bleek dat een welwillend landbouwer  jaarlijks  10 à 20000 euro  kan vangen als hij op zijn weide windmolens in plaats van koeien laat (g)razen.

Het publiek had het blijkbaar niet in de smiezen maar op een bepaald moment werd de competentie van het gemeentepersoneel openbaar in twijfel getrokken: wij verslikten ons bijna in ons bier. Dit is werkelijk een brug te ver!: dit betekent dat de werkgever de vermeende onkunde van zijn werknemers aan de grote klok hangt?! Ju,ju wat een grof volkje!

Opvallender was dat Nieuw Nevele en CD&V  meermaals te kennen gaven de standpunten van N-VA bij te treden. De overmijdelijke vraag over voorakkoorden werd in alle toonaarden weggewimpeld maar de aandachtige luisteraar voelde uit welke hoek de wind waaide. Iedereen wil blijkbaar met iedereen in bad behalve SP.A. La Pynaert was formeel: “Wij praten met iedereen, behalve met Vlaams Belang”. Allicht is de koorts van La Pynaert gestegen sinds het uitbreken van de piepkleine islamoorlog: die is ontketend door een – waarschijnlijk met voorbedachte rade – verkeerd geïnterpreteerde uitspraak van Mia Pynaert tijdens het vorige debat. Toen poneerde zij dat de dorpschool levensbeschouwelijke vakken die ouders voor hun kinderen kiezen kunnen aanbieden. Zedenleer hoort daarbij, maar ook bvb. islamonderricht. Wij kunnen ons voorstellen dat een driftig tikkende Olaf Evrard in zijn Vlaamse colère het vermaledijde persbericht rondstuurde.

38° , mevrouw, mijnheer, en wij vermoeden dat de koorts nog zal stijgen naarmate 14 oktober nadert. Wordt vervolgd!

Gegroet,

Daan Pei

Merendree

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>