Merendree

Merendree

Parel van de Oude Kalevalei

Politiek debat in de “Appel van Verleiding”

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aanstaande organiseerden de uitbaters van “Gebeurtenest  – Appel van Verleiding” te Merendree een politiek forum. Naar hun eigen zeggen nodigden ze alle politieke partijen  die deelnemen aan de verkiezingen, uit om hun partijprogramma uit te leggen en een discussie met de burger aan te gaan.

Gisteren, zondag 23 september 2012 om 11u00, was het dan zover en we gingen een kijkje nemen maar vooral luisteren: de zes politieke Nevelse families hadden inderdaad een afvaardiging gestuurd: Olaf Evrard voor Vlaams Belang, zittend burgemeester Johan Cornelis voor CD&V, Mia Pynaert voor SP.A, John Caron voor Nieuw Nevele, Nele Clarebout voor N-VA en Sofie D’Hondt voor Open Vld. Het politiek forum ging in een vrij ernstige sfeer van start en iedere partij kreeg ruimte om zijn programma en goede bedoelingen voor de komende legislatuur uiteen te zetten en toe te lichten. Vervolgens stelde de moderator een aantal vragen om de discussie met het veertigkoppige publiek op gang te trekken. Vrij veel aandacht was er voor de communicatie met de burger, het heikele dossier over de dorpskernvernieuwing van Hansbeke en de perikelen rond de ringweg aldaar. De verwezenlijking van deze ringweg dringt zich op gezien de aan de gang zijnde bouw van het derde en vierde spoor op de lijn Gent-Oostende. Het gevolg hiervan is dat de overweg te Hansbeke verdwijnt en het dorp als het ware doormidden wordt gekliefd.

Veel aandacht en behoorlijk spitse discussie was er ook met betrekking tot de langetermijnvisie van de politici en de would-be politici, de problematiek rond de eventuele bouw en inplanting van een windmolenpark en de verkeersveiligheid. Een simpele vraag over de verschillende onderwijsnetten in Nevele dreigde discussie uit de hand te doen lopen door bijzonder heftige reacties uit het publiek  waarop één van de deelnemende kandidaten (wij vermoeden dat het  Olaf Evrard was) zich openlijk afvroeg of Nevele de schoolstrijdbijl weer zou opgraven. Quod non! Wat ons bijzonder opviel, was dat er op het scherp van de snee werd gedebatteerd maar dat dit alles met veel respect voor de politieke concurrent en het aanwezige publiek gebeurde. Detail maar toch niet onbelangrijk: de verhouding man/vrouw van de partijafgevaardigden was precies 50/50. Wat ons ook opviel is dat alle kandidaten het er roerend over eens waren dat een langetermijnvisie over de grenzen van de verkiezingen heen, ab-so-luut nodig is… Laat ons toe om daar de bedenking “hmm, we zullen zien” bij te maken.

Als burger van Nevele hadden we zeker wat aan dit twee uur durende forum en konden we beter onze mening vormen voor onze keuze op 14 oktober. Het zou mooi zijn als het gros van de politieke discussies op lokaal, regionaal en federaal vlak op eenzelfde manier zouden gebeuren, nl. dat de discussie gaat over dossiers  en het beleid en niet vervalt in onfrisse, persoonlijke afrekeningen zoals we  bvb. in Antwerpen mogen meemaken en waar we als burger uiteindelijk niets aan hebben.

Een fraai staaltje van wat we volwassen politieke cultuur noemen… nog van dattum!

Gegroet,

Daan Pei

Merendree

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>